Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 3386076
DAHILI:
2789-33
TEL-EV:
FAX:
0 322 3386830
PageRank: 324
Hesap Yönetimi

Öğr. Gör. Kazım ARTUT

BÖLÜM: İlköğretim Bölümü

ANABİLİM DALI: Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:

SANAT EĞİTİMİ (Resim-İş Eğitimi)

VERDİĞİ DERSLER

GÜZ YARIYILI

S.213 Sanat Eğitimi 

İSÖ.303 Okul Öncesinde Resim  Eğitimi  I

İSÇ.337 Uygulamalı Resim Teknikleri (seçmeli)

SB. 209 Sanat ve Estetik

SGS.305 Geçmişten Günümüze Sanat ve Sorunları

TEB.103 Yazı Yazma Teknikleri

ISÇ419 Akrilik ve Yağlıboya Resim Teknikleri

OÖSÇ.421 Üç Boyutlu Sanatsal Etkinlikler

RES.205 Sanat Eğitimi Tarihi

BAHAR YARIYILI

S: 208 Görsel Sanatlar Öğretimi

S: 216 Güzel Yazı Teknikleri

OÖ: 304 Okul Öncesinde Resim Eğitimi  II

ESÇ: Sanatsal Biçimlendirme ve Tasarım

ESÇ:426 Mozaik Sanatı ve Duvar ResimleriÖZGEÇMİŞ:

 

1958’de Samsun’da doğdu. 1980 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1981-1985 yılına kadar Aydın Söke Yavuz Selim Lisesinde, 1986-1992 yılına kadar da Amasya Suluova Lisesinde Resim-İş Öğretmeni olarak çalıştı. 

1992’de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. Aynı fakültenin Resim-İş Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

1995-1997 Yılları arasında YÖK Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen “Öğretmen Yetiştirme Projesi” kapsamında “Resim-İş Öğretimi” konusunda verilen seminerlere katıldı.

1997’de (75 gün süreli) ABD Florida Üniversitesi Eğitim Fakültesi (University of Florida College of Education) Sınıf Öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde araştırmalarda bulundu. Okulöncesi, ilk ve ortaöğretim uygulama okullarında “Resim ve İş Eğitimi” derslerini izledi.

2000-2002 Yılları arasında Adana Öğretim Elemanları Sendikası-ÖES yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.  

2003’de (16 Haziran - 01 Eylül) İngiltere Exeter Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Londra’daki müze ve sanat galerilerinde araştırma ve incelemelerde bulundu.

25 Kasım 2008'de Ankara Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB) düzenlenen bir panelde Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (Visual Arts Education Association) tarafından Türkiyede "Yılın Sanat Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü..

Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Resim-İş Öğretim Görevlisi olarak çalışan Artut;  Ankara Sanat Eğitimcileri (SEDER) Derneği, Ankara Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği / Visual Arts Education Association (GÖRSED), Uluslar Arası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği  / International Society for Education Through Art. (INSEA) ve Ankara Demokrat Eğitimciler Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) danışmanı ve üyesidir.

 YAYINLAR:

(Kitap, tez, bildiri,  seminer, makale ve konferanslar) 

 

KİTAPLAR

ARTUT, K. (2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Eğitim fakülteleri öğrenci ve öğretmenler için hazırlanan kaynak ders kitabı. 7. baskı. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN 605521347-8

ARTUT, K. (2004). Okul Öncesinde Resim Eğitimi.  Eğitim fakülteleri öğrenci ve öğretmenler için hazırlanan kaynak ders kitabı. 3. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara. ISBN 605443402-0

ARTUT, K., DEMİR, H. (2004). Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi. Eğitim fakülteleri öğrenci ve öğretmenler için hazırlanan kaynak ders kitabı. Anı Yayıncılık, Ankara. 6.baskı, ISBN 994447473-8

ARTUT, K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. (Editör ve bölüm yazarı). Eğitim fakülteleri öğrenci ve öğretmenler için hazırlanan kaynak ders kitabı. 1. Baskı. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN 605443407-1 

TEZLER

ARTUT, K. (1998). Hatay Arkeoloji Müzesi Mozaiklerinin Günümüze Taşınmasına İlişkin Gravür Tekniğinde Bir Uygulama Denemesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

 

ULUSAL SEMPOZYUMLARDA, KONGRELERDE

SUNULAN ve  BASILAN BİLDİRİLER

 

ARTUT, K. (1994). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Estetik Beğeni Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No:  8-140300, s. 125, Bursa.

ARTUT, K. (2004). İlköğretim (1. Kademe 4 ve 5. Sınıf) Öğrencilerinin Estetik ve Sanat Kavramlarına Yönelik Bilgi Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. S.307. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara.

ARTUT, K. (2006). Günümüz Sanat Eğitimine Eleştirel Bakış. Dünya Felsefe Günü. Felsefe - Sanat - Bilim İlişkileri Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi Adana.

ARTUT, K. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Çizim (Desen) Becerilerinin Gelişimini ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. S. 182. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla.

ARTUT, K. (2007). Akademik Değerler ve Öğretim Görevlilerin Konumları.  Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi.Türkiye'de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü (4-5-6 Mayıs 2007) Eğitim Sen 5 Nolu Şube, Ankara.

YURTAL, F., ARTUT, K. (2007). Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007 Tokat.

ARTUT, K. (2007). Üniversitelerde Öğretim Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Demokratik Üniversite Sempozyumu. 2-3 Kasım 2007. Ankara.

ARTUT, K., YURTAL, F. (2007). Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması. Sanat Eğitimi ve Şiddet. Gazi Eğitim Fakültesi, Görsed, Müzed, Tümargem Organizasyonu. 19 - 21 Kasım, Ankara.

ARTUT, K., KARAKOÇ, B. (2009). İlköğretim II. Kademede Görev  Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik El yazısı Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bitişik Eğik El Yazısına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kuşadası, İzmir.

SADIK, F., CAKAN, H., ARTUT, K. (2009). Çocuk Resimlerine Yansıyan Çevre Sorunlarının Sosyo-Ekonomik Farklılıklara Göre Analizi. Basılı bildiri özeti s. 70. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Kuşadası, İzmir.

ARTUT, K. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa, Kıbrıs

ARTUT, K. (2011). Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Lisans Derslerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde Öğretim Eelemanları Açısından Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Sivas.

ARTUT, K. (2011). Güzel Sanatlar Alanında Çalışan  Öğretim Görevlilerin Sanatta Yeterlik Eğitiminde Yabancı Dil Etkisi ve Bu Alana İlişkin Öneriler.  Gazi Üniversitesi V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Ankara.

ARTUT, K., SADIK, F., ÇAKAN, H. (2012). Farklı Doğal ve Fiziksel Çevrelerde Yaşayan Çocukların Çevre Sorunlarına Yönelik Resimlerindeki Artistik Becerilerinin İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi .Rize.

ARTUT, K., ÇAPAR, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Resim Çizimlerinde Kullandıkları Klişe (Stereotype) Figürlerin İncelenmesi. XII. Ulusal sınıf Öğretmeni sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kuşadası, AYDIN.

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA, KONGRELERDE SUNULAN ve  BASILAN BİLDİRİLER

 

SADIK, F., CAKAN, H., ARTUT, K. (2009).  Perceptions About Environmental Problems in Elementary School Children's Drawings.10th. EAEN Conference. Universtiy of the West of Scotland, 5-8 July 2009. UK.

CAKAN, H., SADIK, F., ARTUT, K. (2011). The Effects of Different Ecological Conditions on the Children's Perceptions Toward Environmental Issues. (ISEEP). VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. 17-20 November 2011 Humboldt - Kolleg. Antalya.

ARTUT, K. (2011). Güzel Sanatlar Alanında Çalışan Bazı Öğretim Görevlilerin Sanatta Yeterlik Eğitimi Almalarına İlişkin Bir Öneri. T.C. Yükseköğretim Kurulu. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. (International Higher Education Congress: New Trends and Issues. May 27-29, 2011 Istanbul /Turkey). İstanbul, 27 - 29 Mayıs. Istanbul, Türkiye. http://www.uyk2011.org/kitap/pages/uyk2011_s_1373_1379.pdf

 

VERDİĞİ SEMİNERLER ve KURSLAR 

ARTUT, K. (1996). Bilimsel Araştırma ve Etik. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Lisansüstü Seminer Salonu, Adana.

ARTUT, K. (1996). Estetik Alanda Suje, Obje İlgisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü, Adana.

ARTUT, K. (1996). Toplumsal Yaşamda Kitsch Olgusu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Adana.

ARTUT, K. (2006).Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yaşam Boyu  Öğrenme    Programı  çerçevesinde "Resim Kursu" Adana.

ARTUT, K. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 408 No'lu "Bitişik Eğik El Yazısı Öğretimi Kursu"  14-18 Temmuz, Erzurum.

ARTUT, K. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 556 No'lu Ders Kitaplarını Değerlendirme Semineri.  Van.

 ULUSAL POPÜLER YAYINLAR

ARTUT, K. (1992). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri. Abece Kültür ve Sanat Dergisi, s.10, sayı: 72, Maya Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara.

ARTUT, K. (1993). Estetik Anlayış. Çağdaş Eğitim Dergisi, s.40, sayı. 184. Rehber Yayınevi, Ankara.

ARTUT, K. (1992). Sanat Eğitimi Üzerine. Samsun Sanat Dergisi, s.28, Sayı:6, Erol Ofset, Samsun.

ARTUT, K. (1993). Postmodernizm. Artı Dergisi, Sayı: 20, s.24. Özge Matbaası, Adana.

ARTUT, K. (2005). Öğretim Görevlisi Kimdir, Ne İş Yapar? Cumhuriyet Gazetesinin "Bilim Teknik" dergisi eki, 956/21-16 Temmuz 2005. İstanbul.

ARTUT, K. (2005). Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Duygusal ve Sosyal Gelişimine Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, Temmuz-Eylül, sayı: 83-84, s. 52.YA-PA Yayınları. İstanbul.

ARTUT, K. (2013). Sanatta Yeterlik Yabancı Dil Değildir. Milliyet Gazetesi  Düşünenlerin Düşüncesi köşesi, 09 Ağustos 2013. İstanbul.

 ULUSAL HAKEMLİ YAYINLAR

ARTUT, K. (2004). Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel   Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Cukurova University Institute of Social Sciences. s.223. 13 (1). Adana.

ARTUT, K. (2005). İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.  Journal of Cukurova University Institute of Social Sciences, s.69-74. 14 (1). Adana.

YURTAL, F., ARTUT, K. (2008) Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları. Çocuk ve Gençlik. Ruh Sağlığı Dergisi. s..149. Cilt: 15, Sayı:3. Ankara.

ARTUT, K. (2008). Üniversitelerde Öğretim Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Education Science Society. S. 50. Cilt: 6. Sayı. 23. Üç aylık hakemli dergi. Ankara.

 ULUSLARARASI HAKEMLİ  DERGİLERDEKİ YAYINLAR

YURTAL, F. &  ARTUT, K. (2010). An investigation of school violence through Turkish children's drawings. Journal of Interpersonal Violence, January, Vol. 25, No. 1, 50-62.Sage Publication.

                   http://jiv.sagepub.com/content/25/1.toc

                   http://jiv.sagepub.com/content/25/1/50.full.pdf

F. SADIK, H. ÇAKAN, K. ARTUT (2011). Perceptions about  environmental problems in elemantary school childrens’ drawings. Interactive Discourse: The International Online Journal Of Higher Education Learning and Teaching, ISSN 1756-3445, 3: Special Issue, on Creativity and Emotional Wellbeing, 1-25.

  http://www.interactivediscourse.com/

SADIK, F., CAKAN, H., ARTUT, K. (2011).  Analysis of the   Environmental   Problems Pictures of Children from Different Socio-economical Level.  Elementary Education  Online EEO. Volume 10.       

   http://ilkogretim-online.org.tr/upcoming.html

  

 

ULUSALve ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİKLER

  Summer, 2009 Eurasian Journal of Educational Research.

   A Quarterly Peer-Reviewed Journal.

    Included in Social Sciences Citation Index.

 Ekim, 2013 Journal of Education and Instruction / Pegem Eğitim ve Öğretim   Dergisi.

Nisan 2014 International Ejer Congress. 1. Eurasian Educational Research Congress. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi.

YAPILAN ATIFLAR

Kitap ve makalelerinden uluslararası 9 atıf yapılmıştır. Yayınlanan ulusal kitaplarda, lisansüstü tezlerlerde, kongre, kurultay, sempozyum ve hakemli dergilerde tespit edilebilen atıfların sayısı ise 2010 itibariyle 70 civarındadır.

TAMAMLANAN PROJELER

SADIK, F., ÇAKAN, H., ARTUT, K. (2008) Çocuk Resimlerine Yansıyan Çevre Sorunlarının Ekolojik Farklılıklara Göre Analizi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: EF2008BAP4. Adana.

DEVAM EDEN PROJELER

ÜNALAN, T. (Proje yürütücüsü), ARTUT, K. (Araştırmacı)., (2012). "İnternet Destekli Sanat Eğitimi Projesi / İDESE" Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi. Proje No: 120E022. Eskişehir.

TC. Adana Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) "Gençler Gülümsüyor" Projesi. Proje sahibi: Çukurova Üniversitesi. (proje Sorumlusu, F. Yurtal), (Eğitimciler: Artut, K., Demir, H., Akgül, M). 2012, ADANA.

KONFERANSLAR

ARTUT, K. (2002). Sanat Eğitiminde Temel İlkeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim Gönüllüleri Derneği, Adana.

ARTUT, K. (2002). Sanat,  Estetik Kavramları İçinde Popüler Beğeni ve Kültür. Tepebağ Rotary Kulübü, Adana.

RADYO TV. PROGRAMLARI

"Estetik ve Sanat Eğitimi" Üzerine Söyleşi. 22 Kasım 2002 saat 16.45. Yerel "Metropol Radyo" Programı, Mersin.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde açılan resim sergisi ve "Adana’da sanatsal etkinlikler " üzerine yerel  “kanal a TV” programı, 12 Şubat 2006 Adana.

"Sergi ve Resimlerim" üzerine haber programı "TRT 2" Haber Vizyon Programı 11 Şubat  2007, saat 10.15. Ankara.

"Sanat Eğitimi"  üzerine söyleşi. 20 Mayıs 2007 "Kahve Bahane" adlı yerel kanal a TV programı, Adana.

"Çocuk resimlerinde şiddet"  konulu söyleşi. "TRT 1"  FM 96.7 İstanbul Radyosu Sabah Programı . 26 Ekim 2007, saat: 10.40.

"Okul öncesinde çocuklar nasıl resim çizerler?" konulu program. "Çukurova TV."  16 Kasım 2008 saat: 14.00. Adana.

"Kitap Okuma ve Anlama-Görsel Okuma" Üzerine Söyleşi.  "Kahve Bahane" adlı yerel "kanal a TV"  programı. 10 Ocak 2010. Saat: 11.00. Adana.

TÜYAP 3. Adana Kitap Fuarı. "Okur yazarlık-Okuma Kültürü- ve Sanat Kitapları" üzerine ulusal "Hayat TV" söyleşi programı. 17 Ocak 2010. Saat: 13.30. Adana.

KATILDIĞI - GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL / SANATSAL /  TOPLANTI  /  PANEL  /  KURS ve DİĞER ETKİNLİKLER

26 Haziran-7 Temmuz 1989 Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, "Hizmetiçi Eğitim Kursu"  Samsun.

1996 "YÖK. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Semineri." Antakya.

1997 YÖK. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Semineri. Bolu.

Mayıs,1997. "National Conference On College Teaching And Learning". Florida Community College at Jacksonville. FL, USA. (Dinleyici).

13-24 Mayıs, 2000. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü "Duvar Resimleri " (H.Demir-K.Artut).

15-30 Mart 2005 (Mustafa Kemal Üniversitesi) Prof. Olcay Kırışoğlu danışmanlığında düzenlenen "Sanat ve Sanat Eğitimi" konulu uluslar arası çalıştay. Antakya.

27 Kasım 2004-16 Ocak 2005 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Teknolojisi (Photoshop-Grafik Tasarımı) Kursu. Adana.

28 Şubat .2006. Adana Valiliğinin ilgili yazıları gereği  "7. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunda Fakülte Temsilciliği". Yeşilevler Meslek Lisesi, Adana.

12 Mayıs 2006. Toyota Resim Yarışması jüri üyeliği, Adana.

28-30 Haziran 2007. European Affective Education Network. Çukurova Üniversitesi Uluslararası “Uygulamada Duyuşsal Eğitim”  Türkçe ve İngilizce belge tasarımı Adana.

Ocak, 2008. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası “İnşaat Mühendisleri Fiziki Mekanlar Zihni Mesafeler” Kitap kapağı tasarımı. Adana

22 Şubat 2008.  'Sanat, Sanatçı ve Sanat Eğitimi' üzerine Röportaj. İçel Sanat Kulübü aylık bülten. Sayı 159. Mersin.

11-12 Ekim 2008. Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının organize ettiği "Türkiye'de Alman Kültür Esintileri" adlı program kapsamında gerçekleşen resim yarışması jüri üyeliği. Adana.

21-23 Mayıs 2008 MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü "İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması ". (Çalıştay üyeliği). Ankara.

23 Mayıs 2010. "Engelleri Kaldıralım"  Resim Yarışması Jüri Üyeliği. Adana.

03 Haziran 2010. ğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Uzmanların Özlük Hakları". Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampusü, Yabancı Diller Eğitim Merkezi çok amaçlı salonu. (Panelist). Eğitim Sen Organizasyonu, Eskişehir.

29 Nisan 2011. "Sanat Eğitimi Yöntem ve Teknikleri" konulu panelist. Seyhan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürlüğü. Adana.

15 Nisan 2011. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 10. Tanker Üs Komutanlığında gerçekleştirilen "Çocuk şenliği" resim yarışması jüri üyeliği. İncirlik, Adana.

15-24 Temmuz 2012. Erasmus, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği (Erasmus Teaching Staff Mobility). Osnabrück Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü Almanya.

31 Ekim 2012. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi işbirliği ile Köy İlköğretim Okulları öğrencileri arasında yapılan "Köyümde Tarım" adlı resim yarışmasında jüri üyeliği. Tarım İl Müdürlüğü Adana.

 

ULUSLARARASI SERGİLER

 

Eylül,  2003.       

Türk Alman Sanatçıları Resim Sergisi. “Modern  Sanatta Karşılaşmalar”.

Galerie  Foyer, Mannheim,  Almanya.

 

Nisan, 2007.

Tscherkessischer Kulturverein e.V. Zwingenberg.

Germersheim Stadthalle Karma Resim Sergisi Stutgart  Almanya.

 

Mayıs, 2007.

MuHKA Müzesi Karma Resim Sergisi. Antwerpen (Anvers). Belçika.

 

ULUSAL SERGİ ve ÖDÜLLER

 

TUBİTAK-ULAKBİM, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı yayın ödülü. Yayın  Tipi: A1 SSCI.

 

Haziran, 1980. 

Samsun Eğitim Enstitüsü  Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğrencileri Karma Mezuniyet Sergisi. Samsun.

Haziran, 1983.     

Kuşadası I. Altın Güvercin Kültür ve Sanat Festivali Karma Resim Sergisi.

Kuşadası, Aydın.   

 

Mayıs, 1989.        

Amasya Otelcilik ve Turizm A.Ş Amblem Yarışması Birinciliği, Amasya.

 

Şubat, 1990.

Milli Eğitim Bakanı Adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi.

Haziran , 1990.

Çorum Valiliği (Vali Şevket Ekinci) Teşekkür Belgesi.

Mayıs, 1991.

Amasya Valiliği (Vali Sıtkı Aslan) Teşekkür Belgesi.

Ekim, 1991.

Milli Eğitim Bakanlığı Aylıkla Ödüllendirme ve Belgesi.

Nisan, 1990.          

T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Resim Yarışması, Çevre

Ödülü ve Beratı, Amasya.

 

Mayıs, 1990.         

Amasya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, I. Kişisel Resim Sergisi, Amasya.

Haziran, 1990.      

Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, II. Kişisel Resim Sergisi, Çorum.

Haziran, 1990.      

Amasya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Karma Resim Sergisi, Amasya.

Haziran, 1991.      

Amasya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, III. Kişisel Resim Sergisi, Amasya.

Kasım, 2002.         

İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi, IV. Kişisel

Resim Sergisi. Mersin. 

 

Nisan,  2003.        

Taş Mekan Kültür ve Sanat Merkezi, Karma Resim Sergisi, Adana.

Mayıs, 2003.        

PREMIO ACQUI “ VI. Uluslar Arası Rotary Kulübü Gravür Bienali”

Resim  Yarışmasına Katılım,  İtalya.

  

Mayıs, 2004.

Avni Arbaş Anısına Karma Resim Sergisi. Kaf Der. Sergi Salonu, Adana.

 

Nisan, 2004.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi II.Sanat Eğitimi Sempozyumu

Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. Ankara.

 

Şubat, 2005.

AÇS. Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi. Adana.

 

Mayıs, 2005.

"Barış" Konulu Karma Resim -Heykel Sergisi. Kaf Der. Sergi Salonu.

Adana.

 

Şubat, 2006.

Kişisel Resim Sergisi. Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Güzel Sanatlar

Galerisi. Adana.

 

Mayıs, 2006.

Ulusal Karma Resim Heykel Sergisi. Kaf Der. Sergi Salonu, Adana.

 

Haziran, 2006.

13. Altın Koza Film, Kültür ve Sanat Festivali Karma Resim Sergisi. 

(Adana'dan Sanat Esintileri) sergisi. 75. Yıl Güzel Sanatlar Galerisi. Adana.

 

Kasım, 2006.

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) Karma Resim Sergisi. Kayseri.

 

Şubat, 2007.

Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Güzel Sanatlar Galerisi Kişisel Resim

Sergisi. Ankara.

 

Mart, 2007.

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) Karma Resim Sergisi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Sanat Merkezi. İstanbul.

 

Nisan, 2007.

Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği Güzel Sanatlar

Galerisi Karma Resim Sergisi. Üsüdar, İstanbul.

 

Kasım, 2007.

Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi  

Üniversite koleksiyonundan seçmeler. Küratör: Tunç Alp Özgen. Ankara. 

 

Şubat, 2008.

İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi, kişisel

resim sergisi. Mersin. 

 

Nisan, 2008.

Kültür Sanat Merkezi (Tarihi Kız Lisesi)  kişisel  resim sergisi. Adana.

 

Eylül, 2008.

Altan Sanat Galerisi "Kolajname" Karma resim sergisi. Adana.

  

Ekim, 2008.

Sanko Sanat Galerisi  K. Artut - H. Demir karma resim sergisi, Gaziantep

 

Kasım, 2008.

Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Sanat Galerisi

"Kolajname" sanatçı katılımlı karma resim sergisi.

Küratör: Muzaffer Tire. Mersin.

 

Aralık, 2008.

Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Sanat Galerisi Sanat Eğitimcileri Derneği 

(SEDER) karma resim sergisi. Ankara.

 

Şubat, 2009.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Galerisi "Kolajname"

Karma resim sergisi. Küratör: Muzaffer Tire. Ankara.

 

Nisan, 2009.

Ariyel Sanat Galerisi "Kolajname" Karma resim sergisi.

Küratör: Muzaffer Tire. Şişli, İstanbul.

 

Kasım, 2009.

Art Forum. 5. Ankara Sanat Fuarı karma resim sergisi. Ankara.

 

Aralık, 2009.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi karma resim sergisi. Ankara.

 

Nisan, 2010.

"Barınma" temalı, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyeleri sergisi.

Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Çankırı.     

 

Ekim, 2010         

Ulusal karma resim sergisi Küratör: Muzaffer Tire.

Altan Sanat Galerisi. Adana.

 

Kasım, 2010

GÖRSED üyeleri karma resim sergisi.

TOBB Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu.  Ankara.

 

Nisan, 2012

VI. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Karma Resim Sergisi. Adana.

 

Mayıs, 2012

Uluslararası Dünya Sanat Tasarım ve Eğitim Konferansı (World Conference on  Design, Arts and Education) kapsamında  SEDER üyeleri (01.04.2012) Sergisi. Cesar's  Temple  Golf  Club & Hotel Belek, Antalya  

 

Aralık, 2013

AÇS Sanat Galerisi kişisel resim sergisi, Adana

 

Nisan, 2014

Kafkas Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Karma resim Sergisi, Kars

 

Nisan 2014

Devlet Resim Heykel Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi Kişisel Resim Sergisi, Mersin

________________________________

İLETİŞİM:  Kazım ARTUT

               Çukurova  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi  İlköğretim  Bölümü

               Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Resim-İş Öğretim Görevlisi.

                01330 – Balcalı / ADANA

İş telefonu: 0 322 3386076   

E-posta:  kartut@cu.edu.tr   

 DUYURULARIM:


DOSYALARIM:
Dosya Başlık Boyut(KB)
1515.docÇizim becerilerinin (desen) gelişimi....147
1037.docDünya Felsefe Günü46
2070.docEstetik ve sanat kavramlarına yönelik bilgi düzeyleri...98
545.docOkul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme257
699.docOkul Öncesinde Resim Eğitiminin Çocuğun Duygusal ve Sosyal Gelişimine Etkisi72
2165.pdfÖdül konuşma metni164
999.docÖĞRENCİLERE_Kaynaklar64
1555.docÖğrencilerin estetik beğeni düzeylerine ilişkin.....110
kartut.mp4Rusya Tv Söyleşisi538

Toplam 9 dosya bulundu.
DİKKAT: Dosyaları çalıştırmadan önce virüs taramasından geçiriniz.
Dosyayı tek tek kaydetmek için isminin üzerine gelip sağ tıklayarak 'Hedefi Farklı Kaydet... (Save Target As..)'ı seçin!
Zip'li kaydetmek istiyorsanız dosyaları seçin ve butona tıklayın!

118.jpg

Albümümden Bir Resim

ART-02
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49