Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 338 64 34
DAHILI:
2764
TEL-EV:
0 322 338 73 34
FAX:
0 322 338 60 40
PageRank: 552
Hesap Yönetimi

Prof.Dr. Turan AKBAŞ

BÖLÜM: Eğitim Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri Bölümü

ÇALIŞMA ALANI:
Evlilik ve Aile Terapisi, Psikodrama, Psikoterapi Süpervizörü, Grup ve Kurum Süpervizörü

ÖZGEÇMİŞ:

Eğitim:

 

Derece

Üniversite

Yıl

Doktora

Viyana Üniversitesi

1985-1988

Y.Lisans

Viyana Üniversitesi

1984-85

Lisans

Viyana Üniversitesi

1978-84

 

Akademik Unvanlar:

 

Unvan

Üniversite

Yıl

Profesör

Çukurova Üniversitesi

2001

Doçent

Çukurova Üniversitesi

1995

Yardımcı Doçent

Çukurova Üniversitesi

1989

 

İdari Görevler

 

Görevler

Görev Yeri (Kurum)

Dekan Vekili

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2012-….

Ç.Ü. Senatörlüğü

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

2007-….

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

2001-….

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2001-2004

PDR Anabilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

2000-2006

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

 

Kuruluş

European Family Therapy sociation – EFT (Avrupa Aile Terapistleri Derneği)

2009-….

İFTA Uluslararası Aile Terapistleri

2009-….

Deutsche Systemische Gesellschaft – DSG

2009-….

Cinsel Psikoterapiler

1998-….

Abdulkadir Özbek Grup Psikoterapileri Derneği

1996-….

Türk PDR Derneği

1995-….YAYINLAR:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Öğrencinin Adı

Tez Adı veya Konusu

Yıl

Figen ARTOK

“Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakalarına Katılan Basketbolcuların Maç Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Performanslarına Etkisi."

1994

Fatma SEKANLI

“Columbia Zihinsel Olgunluk Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması(Columbia Mental Maturity Scale CMM 1-3)”

1994

Ahmet ÖZMEN

“Disiplin Cezaları ve Lise Öğrencilerinin Uyum Durumları Arasındaki İlişki.”

1995

Filiz ÇOPUR

“Ana-Baba Tutum Algısının Kız Öğrencilerin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yollarına Etkisi”.

1996

Rezzan ÇEÇEN

“Sınıf Öğretmenlerinin Kronik Hasta Öğrencilere İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından   İncelenmesi”

1997

Havva AYTEK

“Grup Rehberliğinin Ortaöğretim Basamağındaki Öğrencilerin Öfkeli Davranışlarının Kontrolü Üzerindeki Etkisi.”

1999

Aygün USKANER

“Mesleki Grup Rehberliğinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi.”

1999

Fulya CENKSEVEN

“Kekeme ve Kekeme Olmayan Çocukların Anne-Çocuk İlişkisini Reddedici Algılama Düzeylerinin Öz-Kavramlarına Etkisinin Karşılaştırılması.

2000

Sunay FIRAT

Otistik ve Zihinsel Özürlü Çocukların Annelerinde Kaygı, Depresyon, Aleksitimi ve Genel Psikolojik Değerlendirme.

2000

Derya ÖZÖZEN

Alkolizm Tanısı Almış Babaların 9-16 Yaşlarındaki Çocuklarında Öz-Kavramı ve Akademik Başarı Düzeyi.

2001

Vehbi ÜNLÜ 

 

Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

2004

İsmail SANBERK

Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)

2003

Oğuzhan KIRDÖK

Mükemmeliyetçilik

2004

Gönül K. ÇIRAK

Ahlaki Yargı

2006

Ayhan KARAYEL

Cinsel Taciz

2006

Savaş ŞANLI

Polislerin Tükenmişlik Düzeyi

2006

Mustafa YILDIRIM

Akran Baskısı

2007

Halime DOĞAN

Evlilik Çatışması

2010

Fatoş BULUT

Evlilik Doyumu

2009

Esra BİÇER

Sosyal Yetkinlik Beklentisi

2009

Nuriye OKYAY

Polislerde İş Doyumu

2009

Derya YASSI

İnfertilite ve Evlilik Doyumu

2011

Hüseyin GEBEŞ

Öfke Kontrolü

2011

Yasemin BAŞARANOĞLU

Sosyal Yetkinlik Beklentisi

2011

Ayşe TUNÇ

Evlilik Uyumu

2011

Burçin ANAR

Evlilik Doyumu

2011

           

Yönetilen Doktora Tezleri

Öğrencinin Adı

Tez Adı veya Konusu

Yıl

Sema B. GÜRKAN

“Ergenlerde Adet Görme Durumuna ve Adetle İlgili Bilgilerinin Olup Olmamasına Göre Ortaya Çıkan Ruhsal ve Bedensel Sorunlar.”

2002

Fulya CENKSEVEN

Üniversite Öğrencilerinde Öznel Ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi

 

2004

Nuray ERGÜN

Anne-Baba Tutumu

2005

İsmail SANBERK

Psikolojik Danışma Süreci

2010

Oğuzhan KIRDÖK

Mesleki Karar

2010

Erkan IŞIK

Kariyer Kararı Yetkinliği

2010

İsmail ÇAKIR

Ara Buluculuk Eğitimi

…..

Fatoş BULUT

Evlilik Çatışması

…..

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazar Adları

“Makalenin Adı”

Dergi Adı

Cilt, Sayı, Sayfa

Yıl

Turan AKBAŞ, Fulya CENKSEVEN

Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi

PDR Dergisi

Cilt: 27 No: 58

2007

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazar Adları

“Makalenin Adı”

Dergi Adı

Cilt, Sayı, Sayfa

Yıl

Turan AKBAŞ

Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler ve Koruyucu Eğitim.

Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi

Cilt: 2 No: 19

2000

Turan AKBAŞ

Dikkat Eksikliği Çeken Çocukların Eğitimi ve Öğretmenin Rolü.

Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi

Cilt: 2 No: 19

2000

Turan AKBAŞ

Okuma-Yazma Güçlüğü ve Okul

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cilt: 7 No:No.7

2001

Turan AKBAŞ

Kız ve Erkek Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cilt: 7 No: 7

2001

Turan AKBAŞ

Öğrenci İntiharları ve Okul

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fak.Dergisi

 

2000

Turan AKBAŞ

Çaba Göstermekten Kaçınma Envanterinin Güvenirlik, Geçerlik ve Norm Çalışması

Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi

No: 12 S. 8-22 

1995

Turan AKBAŞ,

Sonay GÜÇRAY

Banu İNANÇ

Okul isteksizliği  ile Benlik İmajı ve Benlik Saygısının ilişkisi.

Ç.Ü..Eğitim Fakültesi Dergisi

No: 10 S.71-82.

1994

Turan AKBAŞ

Okulda Yaratıcılık

Ç.Ü..Eğitim Fakültesi Dergisi

No: 6-7 S.13-21

1991

Turan AKBAŞ

Öğretmen Yetiştirilmesinde Psikolojinin Yeri ve Önemi

Ç.Ü..Eğitim Fakültesi Dergisi

No: 5 , S.12-13

1991

Turan AKBAŞ

Legastheie-Okuma-Yazma Güçlüğü

Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi

No: 4 , S.16-21

1991

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazar Adları

“Bildirinin Adı”

Toplantı Adı

Yer, Yıl

Turan AKBAŞ

Kronik Hasta Çocuklar ve Okul

III.Ulusal Psikolojik Danışma

ve  Rehberlik Kongresi.

Adana, 1996

Turan AKBAŞ

Öğrenci Kaygıları Envanterinin Güvenirliği ve Geçerliği

Ç.Ü..Eğitim Fakültesi I.Eğitim Bilimleri Kongresi. Kuram-Uygulama-Araştırma Bildiriler

Adana, 1984

Turan AKBAŞ

Aile Bütünlüğü – Aile Birliği Nasıl Korunmalı

Konferans

2010

Turan AKBAŞ

Ana-baba-Çocuk İlişkisi – Aile İçi İletişim

 

2009

Turan AKBAŞ

İdeal Eş İlişkisi – Çift İlişkisi

 

2009

Turan AKBAŞ

Ailede Kriz – Aile İçi İletişim

 

2009

Turan AKBAŞ

Semptom Taşıyıcı Olarak Çocuk – Çocuklarda Davranış Problemleri

 

2009

Turan AKBAŞ

Romantik İlişkiler – Romantik İlişkilerde Sağlıklı İletişim

 

2008

Turan AKBAŞ

Kimlik:Aile – Kimlik Matriksi

 

2008

Turan AKBAŞ

Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler – Terapi  Müdehaleleri

 

2008

 

 Kitaplar  

Yazar Adları

Kitap Adı

Yayınevi

Yer, Yıl

Turan AKBAŞ

Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve Koruyucu Eğitim

Karahan Kitapevi

Adana, 2011

Turan AKBAŞ

Okulda Davranış Değiştirme; Öğretmenler için Sistematik  Rehberlik  Programı

Ç.Ü.Eğitim Fakültesi

 Adana , 2010

 

Projeler

 

Proje Adı
Projedeki Görevi

Proje Sahibi (Kurum)

Proje No

Yıl

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Yönetici

 

 

2011

Aile Terapistliği Süpervizörlük Eğitimi

Yönetici

 

 

2011

Aile Araştırmaları Projesi

Yönetici

 

 

2010

Aile Terapistliği Eğitimi

Yönetici

 

 

2008

Cinsel Eğitim

Yönetici

 

 

2008

 

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

2010-2011

 

Güz

Psikolojik Danışma Kuramları I

3

 

65

Bireysel Psikolojik Danışma Uyg.

3

 

56

Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer I

3

 

45

Aile Terapisine Giriş I

3

 

10

Aile Terapisi

3

 

4

 

 

İlkbahar

Psikolojik Danışma Kuramları II

3

 

85

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları II

3

 

15

Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II

3

 

46

Aile Terapisine Giriş II

3

 

2

 

 

 

2011-2012

 

Güz

Psikolojik Danışma Kuramları I

3

 

1

Bireysel Psikolojik Danışma Uyg.

3

 

3

Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer I

3

 

5

Aile Terapisine Giriş I

3

 

8

Aile Terapisi

3

 

1

 

 

İlkbahar

Psikolojik Danışma Kuramları II

3

 

5

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları II

3

 

2

Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II

3

 

48

Aile Terapisine Giriş II

3

 

3

 DUYURULARIM:


DOSYALARIM:
Sizin için yüklediğim hiç dosyam yok. Dosya Yükle


Resim yok

Albümümden Bir Resim

Sabah Gazetesi - 24.05.2005
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49