Sayılar

Fakültemizde;

35 Profesör,
36 Doçent,
23 Dr.Öğr.Üyesi,
25 Öğr.Gör.,
32 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 152 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.