Sayılar

Fakültemiz Akademik Personel Sayılarının Dağılımı

36 Profesör,
39 Doçent,
21 Dr.Öğr.Üyesi,
21 Öğr.Gör.,
26 Arş.Gör. ve
1 okutman

olmak üzere toplam 144 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğretim elemanları, ünvanlara göre yan menüden görülebilir.