Web Sitesi Sorumluları

Web Sitesi Sorumlusu:                     Arş.Gör. Ethem EVLİCE (eevlice@cu.edu.tr)

İngilizce Web Sitesi Sorumlusu:      Arş.Gör. ---

Alman Dili ve Eğitimi

Arş.Gör.Şirin SERPEN

sserpen@cu.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Arş.Gör. Ethem EVLİCE

eevlice@cu.edu.tr

Eğitim Programlar ve Öğretim

Arş.Gör. Ece DÜŞER YOLCU

eduser@cu.edu.tr

Eğitim Yönetimi

Prof.Dr. M. Oğuz KUTLU

okutlu@cu.edu.tr

Felsefe Grubu Eğit. Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Egemen HANIMOĞLU

ehanimoglu@cu.edu.tr

Fen Bilimleri Eğitimi

Arş.Gör. Betül KARADUMAN

bkaraduman@cu.edu.tr

Fransız Dili ve Eğitimi

Doç.Dr. Mustafa MAVAŞOĞLU

mmavas@cu.edu.tr

İngiliz Dili ve Eğitimi

Arş.Gör. Eylem Perihan KİBAR

eylemperihan.9@gmail.com

Matematik Eğitimi

Arş.Gör. Zeyneb Betül KAYA

zbkaya@cu.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Arş.Gör. Vildan KILIÇAY

vkilicay@cu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Doç.Dr. Oğuzhan KIRDÖK

okirdok@cu.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Arş.Gör. Ahmet TOGAY

atogay@cu.edu.tr

Resim-İş Eğitimi

Arş.Gör. Ömer ERDEM

oerdem@cu.edu.tr

Sınıf Eğitimi

Arş.Gör. Emel ÇİLİNGİR

ecilingir@cu.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Ali ALTIKULAÇ

aaltikulac@cu.edu.tr

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

edagistanlioglu@cu.edu.tr