Web Sitesi Sorumluları

 

Web Sitesi Sorumlusu:                    Arş.Gör. Ethem EVLİCE

İngilizce Web Sitesi Sorumlusu:     Arş.Gör. ---

Alman Dili ve Eğitimi

Arş.Gör.Şirin SERPEN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Arş.Gör. Ethem EVLİCE

Eğitim Programlar ve Öğretim

Arş.Gör. Ece DÜŞER YOLCU

Eğitim Yönetimi

Doç.Dr. M. Oğuz KUTLU

Felsefe Grubu Eğit. Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Egemen HANIMOĞLU

Fen Bilimleri Eğitimi

Arş.Gör. Betül KARADUMAN

Fransız Dili ve Eğitimi

Doç.Dr. Mustafa MAVAŞOĞLU

İngiliz Dili ve Eğitimi

Arş.Gör. Eylem Perihan KİBAR

Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Arş.Gör. Vildan KILIÇAY

Özel Eğitim Bölümü

Doç.Dr. Özgül Akın ŞENKAL

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Arş.Gör. Ahmet TOGAY

Resim-İş Eğitimi

Arş.Gör. Kerem ATAR

Sınıf Eğitimi

Arş.Gör. Emel ÇİLİNGİR

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Ali ALTIKULAÇ

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU