Koordinatörler

FAKÜLTE

ÜNVAN, AD VE SOYAD

Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü

Prof. Dr. Nimet KESER

BÖLÜM

ANABİLİM DALI KOORDİNATÖRÜ

ÜNVAN, AD VE SOYAD

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Bölüm Koordinatörü

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. Ethem EVLİCE

EĞİTİM BİLİMLERİ

Bölüm Koordinatörü

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Koordinatörü

-

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Koordinatörü

-

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Koordinatörü

Prof. Dr. Meral KILIÇ ATICI

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Bölüm Koordinatörü

 

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Handan NARİN

TEMEL EĞİTİM

Bölüm Koordinatörü

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Alper YONTAR

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç.Dr. Ebru DERETARLA GÜL

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Bölüm Koordinatörü

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç.Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç.Dr. Neval AKÇA BERK

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğr.Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Bölüm Koordinatörü

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç.Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

Bölüm Koordinatörü

 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet IŞIK

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Gülden İLİN