Duyurular

...

CUELT 2018 Çukurova Üniversitesi’nde Yapıldı

Çukurova Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Konferansı’nın (CUELT) 4.’sü bu yıl Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İngiliz Dili Eğitimi ve Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri olmayı başaran CUELT konferansının düzenleyicisi ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bedir başkanlığında, bu alandaki araştırmacıların bir araya geldiği etkinliğin teması ise  ”İngilizceyi Yabancı Dil/İkinci Dil Olarak Öğrenme Ve Öğretmede Yenilikçi Uygulamalar” olarak belirlendi.

Mithat Özsan Amfisi’ndeki konferansa Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Özcan, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D başkanı Prof. Dr. Zühal Okan ve çok sayıda öğretim üyesi, öğretmen ve öğretmen adayı katılımı katıldı. 

 

İngilizce Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öğretmenlerin Rolü.

ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Zuhal Okan yaptığı konuşmada, dil eğitiminin doğasının sürekli değiştiğini, özellikle teknolojinin sağladığı gelişmelerin etkilerinin her an hissedildiği bir çağın yaşandığını ifade etti. Prof. Dr. Okan şunları söyledi:

“Yenilikçi yaklaşımları herhangi bir eğitimsel gelişimi gerçekleştirirken uygulayıcılar tarafından yeni ve farklı olarak değerlendirilen uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Elbette yenilikçi yaklaşımlar sadece teknoloji ile sınırlı değil. Girdiğimiz her sınıf, verdiğimiz her ders yenilikçi olabilir. Öğretmen merkezli bir eğitim sisteminden öğrenciyi temel alan bir sisteme geçmek de örnek olarak verilebilir. Bu yaklaşımda öğretmen yalnızca bilgi aktaran değil, danışman, bilgiye erişmenin yollarını gösteren bir yardımcı rolünü üstlenir. Konferansın yanıt bulmak istediği ana sorulardan biri de bu zaten: ‘Son yıllarda hangi yenilikçi yaklaşımlar İngilizce eğitiminde etkili oldu? Ve Öğretmenler olarak bu yenilikçi yaklaşımları kendi bağlamımızda kullanmak için ne yapmalıyız?...’ Konferans organizasyon komitesine, özellikle Doç. Dr. Hasan Bedir hocama çalışmaları ve yoğun emekleri için çok teşekkür ediyorum. “

 

Konferans 120 Oturumda 270 Katılımcıyla Tamamlandı.

Doç. Dr. Hasan Bedir de, CUELT Konferanslarının İngiliz Dili Eğitimi ve Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri olmayı ve her yıl dünyanın değişik ülkelerinden katılımcı almayı başardığını söyleyerek, CUELT konferansları misyonunun, İngiliz Dili Öğrenimi ve Öğretimi alanında çalışan akademisyenleri, sınıf içi uygulamaları yapan araştırmacı ve öğretmenleri bir araya getirerek teori ile pratiğin köprüsünü oluşturmak olduğuna vurgu yaptı.  

Doç. Dr. Bedir,  CUELT 2017’nin iki gün içerisinde yaklaşık 150 uluslararası sözlü sunumların yapıldığı ve 300 civarında katılımcı ile gerçekleştiğini hatırlatarak, CUELT 2018 in 250-300 arası katılımcı ile üç günlük etkinlik olarak ve sözlü sunumların yanında çalıştaylar ile daha da ilginç ve verimli geçtiğini söyledi.

Daha sonra çağrılı konuşmacılar Dr. Nur Kurtoğlu Hooton, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Assoc. Prof. Dr. Hacer Hande Uysal ve Asst. Prof. Dr. Christine A. Coombe sunumlarını yaptılar. Konferans farklı salonlarda eş zamanlı sunumlar ve çalıştaylar ile özellikle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik çalıştaylar yapılması ve anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.