Duyurular

...

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2020–2021 Özel Yetenek Sınavı Online Ön Kayıt ve Sınav Tarihi Bilgileri

            

 

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

Ön Kayıt Tarihi:10-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır (online başvuru https://efresimbasvuru.cu.edu.tr ).

 

 

Sınav Tarihi:25 Ağustos 2020 tarihinde yapılacaktır. 

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI:

 

·            Ön kayıtlariçin tüm adayların ön kayıtlara başvurabilmeleri için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) TYT puan türünden en düşük sekiz yüz bininci (800.000’inci) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların da 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden dönüştürülmüş puanlarıyla (800.000’lik dilimde yer almaları koşuluyla) başvuru yapabilirler.

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 

1.        Diploma veya çıkış belgesi 

2.        Nüfus kâğıdı 

3.        Son 6 (altı) ayiçerisinde önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4.        YKS puanbelgesi.

5.        Aynı alandan gelen adaylar için:YKS Kılavuzundaki ek puanlı formülasyonyalnızca 30.03.2012 tarihinden önce aynı alandan mezun olan veyabelirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylara uygulanacaktır. Söz konusu adayların durumlarını belirten, kurumlarınca onaylı belge getirmeleri gerekmektedir (ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan katsayısı uygulanmayacaktır).

            

            

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR

— Ön kayıt yaptıran adaylar, sınava girecekleri salonlar 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası önünde ve web sayfasından ilan edilecek olan listelerden öğrenebilirler. Adaylar başvuru belgelerini 24 Ağustos 2020 tarihine kadar Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sekreterliği’nde onaylatabilirler.

 

— İlan edilen sınav programına göre adayların belirtilen saatte ve salonda hazır bulunmaları gerekir. Adayların sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vb.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur.

 

— Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

 

 

 

SINAV TAKVİMİ :

25 Ağustos 2020- Salı

Sınav yeri, saati sınav başvuruları tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.

01 Eylül 2020-Salı

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının İlan Edilmesi

 

·            ÖZEL YETENEK SINAVI:

Sınav tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Adaylardan tek aşamada iki farklı çizim yapmaları istenecektir. Bu sınavda adayın; görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme yeteneği ölçülecektir.

 

·            Bu sınavda her çizim 100 puan üzerinden değerlendirilecek, her iki puanın ortalaması alınacaktır. 100 tam puan üzerinden, ortalaması 50 ve üstü olan adayların puanları   değerlendirmeye alınacaktır. 

 

·            DEĞERLENDİRME:

Adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınacak  olan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP), ÖSYM tarafından 2020 ÖSYS kılavuzunda açıklanan formülasyona tabi tutularak yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanacaktır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek Yerleştirme Puanı’ndan başlamak üzere sıralanacak ve ÖSYM Kontenjanlar Klavuzu’nda programımız için belirlenecek olan kontenjan sayısı kadar aday asıl,  yine kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Yerleştirme puanı, ÖSYM’nin 2020 Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

 

* Not:Sınav pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecektir. Başvuru sayısına göre ve pandemi koşullarına bağlı olarak yukarıda belirtilen sınav saat ve gruplarında ya da sınav sisteminde değişiklik yapılabilir.

 

·            KESİN KAYITLAR

      Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarınkesin kayıt tarihi, Özel Yetenek Sınav Sonucu ile birlikte ilan edilecektir. Kesin kayıtlar için belirtilecek süre içerisinde kaydını yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar kayıt hakkı kazanır. 

Yedek Adaylar: Mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek aday kayıt yaptırmaya hak kazanır. Belirtilecek olan tarihinmesai saati bitiminden (Saat:16.45) sonra birinci sıradan başlamak üzere yedek adaylar;  kayıt sıralarını Ç.Ü. Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir. 

            Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir.

 

  • ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER
  • Bir (1) Adet 35x50 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva v.b. sert altlık.  
  • Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.
  • Pandemi nedeniyle tüm adaylar maske takmak zorundadır.